Navigácia

Zoznam tried › Trieda I. (2. ročník)

Triedny učiteľ: Mgr. Tatiana Janštová
Učebňa: I. (1. a 2. ročník)
Počet žiakov: 2 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Štefan Marko
2    Samuel Pavelka

© aScAgenda 2022.0.1363 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 04.07.2022