Navigácia

Zoznam tried › Trieda II. (3. ročník)

Triedny učiteľ: PaedDr. Martin Janšto
Učebňa: II. (3. a 4. ročník)
Počet žiakov: 7, z toho chlapcov: 5 a dievčat: 2 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Adam David Fajnor
2    Miroslav Klbečka
3    Filip Kovár
4    Sofia Mládeková
5    Ján Ondrašovič
7    Teo Zekucia
8    Dorota Martináková

© aScAgenda 2022.0.1363 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 04.07.2022