Navigácia

Zoznam tried › Trieda II. (4. ročník)

Triedny učiteľ: PaedDr. Martin Janšto
Učebňa: II. (3. a 4. ročník)
Počet žiakov: 6, z toho chlapcov: 1 a dievčat: 5 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Simona Jančeková
2    Svetlana Kostercová
3    Annie Lenobelová
4    Marianna Marková
5    Timotej Moťovský
6    Eliška Pavelková

© aScAgenda 2022.0.1363 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 04.07.2022