Navigácia

Zoznam tried › Trieda I. (1. ročník)

Triedny učiteľ: Mgr. Tatiana Janštová
Učebňa: I. (1. a 2. ročník)
Počet žiakov: 9, z toho chlapcov: 5 a dievčat: 4 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Leo Babiar
2    Nina Havrlentová
3    Jakub Kovár
4    Matias Krč
5    Šimon Martinák
6    Katarína Michaličková
7    Bianka Návratová
8    Ema Szilágyi
9    Matej Tomašech

© aScAgenda 2022.0.1363 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 04.07.2022