Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
PaedDr. Martin Janšto MJ Rozvrh
Riaditeľ
Triedny učiteľ: II. (3. ročník)
Triedny učiteľ: II. (4. ročník)
Kabinet: II. (3. a 4. ročník)
jansto@zskosariska.sk
 
 
Mgr. Branislav Balca BB Rozvrh
Učiteľ
branislavbalcabaky@gmail.com
 
 
Mgr. Tatiana Janštová TJ Rozvrh
Triedna učiteľka: I. (1. ročník)
Triedna učiteľka: I. (2. ročník)
Kabinet: I. (1. a 2. ročník)
janstova.tatiana@gmail.com
 
 
Mgr. Zuzana Srogončíková ZS Rozvrh
Učiteľka
zuzka.srogoncikova@gmail.com

© aScAgenda 2022.0.1363 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 04.07.2022