Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Etická výchova ETV
Hravé čítanie HRC
Hudobná výchova HUV
Informatická výchova IFV
Matematika MAT
Náboženská výchova NBE
Pracovné vyučovanie PVC
Prírodoveda PDA
Prvouka PVO
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Správanie SPR
Telesná výchova TEV
Vlastiveda VLA
Výtvarná výchova VYV
Žiak dosiahol v 1. ročníku výsledky SUM

© aScAgenda 2022.0.1341 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 03.05.2022