Navigácia

Zoznam tried

Názov
I. (1. ročník) Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Tatiana Janštová
Učebňa I. (1. a 2. ročník)
I. (2. ročník) Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Tatiana Janštová
Učebňa I. (1. a 2. ročník)
II. (3. ročník) Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Martin Janšto
Učebňa II. (3. a 4. ročník)
II. (4. ročník) Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Martin Janšto
Učebňa II. (3. a 4. ročník)

© aScAgenda 2022.0.1341 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 03.05.2022