Navigácia

Zoznam učební a kabinetov

Názov Skratka Kapacita
  I. (1. a 2. ročník) I. 20 Rozvrh
Mgr. Tatiana Janštová
I. (1. ročník)
I. (2. ročník)
  II. (3. a 4. ročník) II. 20 Rozvrh
PaedDr. Martin Janšto
II. (3. ročník)
II. (4. ročník)
  Učebňa PC III. 12 Rozvrh

© aScAgenda 2022.0.1363 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 04.07.2022